تبلیغات
دکتر هادی خداپرست (فوق تخصص روانپزشکی اطفال)کلینیک مغز و اعصاب و روان مهر 02143018 - ادامه مطالب درمان بیماران اوتیستیک
 
دکتر هادی خداپرست (فوق تخصص روانپزشکی اطفال)کلینیک مغز و اعصاب و روان مهر 02143018
فوق تخصص روانپزشکی کودک ،نوجوان و خانواده - هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
درباره وبلاگ


دکتر هادی خداپرست عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

مدیر وبلاگ : هادی خداپرست
مطالب اخیر
نویسندگان

ü      پاراکلینیک:

تست آزمایشگاهی اختصاصی ندارد اگر بخواهیم ارزیابی کامل انجام دهیم آنچیزی است که در مبحث اختلال شناختی جدید و پیشرونده مطرح شد ،میباشد.یک ارزیابی آزمایشگاهی روتین انجام شود ولی بررسیهای همه جانبه باید بنابر مناسبت باشد .علاوه بر این بررسی آزمایشگاهی که برای افتراق هستند در نظر باشد اندازه گیری سرمی سرب lead level  برای رد احتمال مسمومیت با سرب ،مطالعات  DNA  برای سندرم X  شکننده  DNA Test for fragile  X syndrome ،برای توبرواسکلروزیس  wood lamp exam .

MRI  بعنوان بخشی از ارزیابی روتین یا اولیه اختلال با طیف اوتیسم اندیکاسیون ندارد ولی ممکن است به عنوان بخشی از ارزیابی اختلال تشنجی احتمالی یا وضعیتهای دیگر مورد نیاز باشد.

EEG  نیز به عنوان بخشی از ارزیابی روتین یا اولیه نیست ولی می تواند برای ارزیابی تشنج همراه با اختلال اوتیسم و یا برای تشخیص افتراقی در افرادی که متعاقب تشنج پسرفت کلامی پیدا کرده اند (مانند سندرم لندوکلفنر )بکار رود.

غربالگری ژنتیک و کروموزومی زمانیکه تظاهرات بدشکلی (دیسمورفیک ) و یا دیگر یافته ها پیشنهاد دهنده آن باشد.

تست خون برای یافتن اختلالات متابولیک مثل فنیل کتونوری ،موکوپلی ساکاریدوز ،اختلالات سوخت و ساز اسید اوریک و کلسیم ممکن است مورد نیاز باشد .

درمان:

طرح درمانی باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهد :

1-     مداخلات آموزشی :در اینجا منظور مداخلاتی است که باعث بهبود و پیشرفت مدارج تحصیلی آنها میشود.من شخصا در بیماران طیف خوب اوتیسم مانند سندرم آسپرگر تکنیکهایی را که در اختلالات یادگیری توصیه میشود را تجویز میکنم .

2-     مداخلاتی معطوف به مشکلات ادراکی و شناختی که در کودکان اوتیستیک دیده میشود.تئوریهای شناختی ویژه ای در اختلال اوتیسم مطرح است مانند نظریه ذهن Theory of mind  ،اشکال در عملکرد اجرایی  Executive functioning ، حساسیت بیش از حد Hyper Sensivity  ، و حساسیت کمتر از حد  Hypo sensivity   ، فقدان سائق کنترلی برای  قابل درک سازی ادراکها .

3-     مداخلاتی برای بهبود تکلم

4-     مداخلات رفتاری برای کاهش رفتارهای نامطلوب و افزایش رفتارهای مطلوب

5-     مداخلاتی برای بهبود مهارتهای انطباقی و خودکفایی

6-     مداخلات روانی اجتماعی برای افزایش کفایت اجتماعی

7-     مداخلات معطوف به والدین شامل آموزش والدین برای تکنیکهای تعدیل رفتاری و گروه های حمایتی برای خانواده مبتلایان

انواع درمانهای بکار رفته در اوتیسم عبارتند از :

الف : درمان دارویی :به لحاظ اینکه اوتیسم یک بیماری عصبی روانپزشکی است و اساس زیست شناختی دارد درمان دارویی از همان ابتدا مد نظر باشد نه اینکه پس از شکست رویکردهای دیگر درمانی مورد استفاده قرار گیرد .دارودرمانی میتواند هم روی علایم هسته ای اوتیسم مانند آگاهی اجتماعی موثر باشد و هم روی علایم همراه مانند پرخاشگری .اعم داروهای بکار رفته عبارتند از :

1-     داروهای آنتی سایکوتیک :آنتی سایکوتیکها چه داروهای قدیمی (انتاگونیستهای دوپامینی )و چه داروهای جدید (آنتاگونیستهای دوپامینی – سروتونینی )هر دو موثر هستند ولی داروهای جدید بعلت عوارض جانبی کمتر و احتمالا تاثیر بیشتر کاربرد بیشتری دارند.این گروه داروها باعث بهبودی بعضی از نشانه ها مانند بیش فعالی ،پرخاشگری ،رفتارهای کلیشه ای ،ارتباط اجتماعی و حملات قشقرق میشوند.هنگام تجویز این گروه دارویی همیشه عوارض احتمالی آن مد نظر باشد و در هر ویزیت ارزیابیهای لازم به عمل آید از این گروه دارویی:

ریسپریدون باعث کاهش پرخاشگری ،بیقراری ،رفتارهای تکراری و وسواسی ،بهبودی یادگیری و توجه ، بهبودی درک و آگاهی اجتماعی و بهبودی خواب می شود.تاثیر و سلامت این دارو آنرا تبدیل به داروی خط اول اوتیسم کرده است .

کلوزاپین نیز اثرات درمانی خوبی داشته است .

آریپیپرازول نیز تاثیرات خوبی بویژه روی پرخاشگری دارد.این دارو اثر تسکینی و خواب آوری زیادی ندارد و اشتها آور نیز نیست .

کو اتیاپین تاثیری در حد متوسط دارد و بخصوص روی شناخت و توجه موثر است .این دارو نیز مانند آریپیپرازول اثر تسکینی و اشتها آوری ندارد.

کلوزاپین باعث بهبودی علایم بیش فعالی میشود و بهبودی خلق ،ارتباطات و مهارتهای ارتباطی را سبب میشود.

از داروهای قدیمی هالوپریدوال بیش از همه استفاده شده و میشود و باعث کاهش رفتارهای کلیشه ای ،کناره گیری اجتماعی و حملات قشقرق میشود و اثرات مثبتی روی خلق ،بیش فعالی و منفی کاری دارد همینطور باعث بهبودی یادگیری و توجه میشود.از این گروه دارویی گاهی از کلرپرومازین و تیوریدازین بخصوص در نوجوانان برای ایجاد تسکین ،کاهش پرخاشگری و القای خواب استفاده میشود.

2-     داروهای سروتونرژیک :

ثابت ترین ابنورمالیتی شناخته شده نوروترنسمیتری در این مبتلایان اختلال در سیستم سروتونینی است و این داروها بخصوص در زمانیکه رفتارهای آدابی و وسواسی دیده میشود ،وقتی پافشاری روی یکنواختی و همانی با عملکرد روزمره فرد و خانواده تداخل میکند و در زمانیکه افسردگی وجود دارد بکار میرود.این داروها ممکن است روی پرخاشگری ،بیش فعالی ،تکانه ای بودن ،مشکل توجه و حواس پرتی ،کناره گیری اجتماعی ،تحریک پذیری ،حملات کج خلقی و قشقرق ،خشم ،بیقراری ،رفتارهای کلیشه ای و رفتارهای خود آسیبی موثر باشند.

این گروه بطور اخص شامل کلومیپیرامین و داروهای SSRI  ها  (سیتالوپرام ،سرترالین ،فلووکسامین و پاروکستین )میباشد.ولی در معنای آن ترازدون،ونلافاکسین و بوسپیرون را نیز میتوان منظور کرد.

کلومیپیرامین :این دارو بعلت عوارض فعلا کمتر مصرف میشود ولی در صورت تجویز میتواند روی هریک از علایم توضیح داده شده در فوق موثر باشد .

سیتالوپرام :شخصا از این دارو زیاد تجویز میکنوم زیرا در عمل عوارض ان کم است و بخصوص روی خلق ،ارتباط و آگاهی اجتماعی موثر است.تاثیر کمابیش نیز روی علایم دیگر دارد.

سرترالین :بخصوص زمانیکه علایم وسواسی وجود دارد و اصرار بر یکنواختی و همانی باعث اختلال در عملکرد کودک و خانواده باشد تجویز میشود .

فلووکسامین :بخصوص زمانیکه علایم وسواسی وجود دارد قابل تجویز است .تاثیر کمابیش نیز روی علایم دیگر دارد.

پاروکستین :این دارو اضطراب اجتماعی را کم میکند و بهبودی اجتماعی را بیشتر میکند.گاهی بطور متناقضی علایم بیش فعالی را بیشتر کرده و ایجاد بی قراری میکند.

ترازدون :تاثیر خوبی برای ایجاد تسکین و خواب آوری دارد تاثیر کمابیش نیز روی علایم دیگر دارد.

ونلافاکسین :این دارو میتواند روی محدودیت رفتار ،رفتارهای تکراری ،اختلال عملکرد اجتماعی و زبان و همینطور علایم بیش فعالی موثر باشد. این دارو نیز گاهی واکنشهای متناقض دارد و باعث بی قراری و  بیخوابی مبیگردد.

بوسپیرون:این دارو روی بیقراری ،علایم بیش فعالی ،پرخاشگری و کمابیش علایم دیگر موثر است.مزیت این دارو این است که بخوبی تحمل میشود و عیب آن این است که بطور کلی تاثیر آن در حد متوسط است یعنی کمتر دیده میشود که تاثیر چشمگیر داشته باشد.

گرچه تجویز یک داروی آنتی سایکوتیک جدید و یک داروی سروتونرژیک بعنوان یک رژیم کلاسیک درمانی در کودکان اوتیستیک درآمده است ولی FDA  در مورد تجویز داروهای ضد افسردگی در کودکان اوتیستیک هشدارهایی نیز داده است که باید در طی تجویز کودک از نظر عوارض احتمالی بررسی شود و ارزیابی به عمل آید.

3-     داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای :

این داروها را نیز میتوان برای بیش فعالی ،پرخاشگری ،رفتارهای کلیشه ای ،کاهش کناره جویی اجتماعی،اختلال خواب ،اضطراب، افسردگی و حتی رفتارهای آدابی و وسواسی تجویز کرد.ولی به لحاظ عوارض جانبی آنها این داروها در حال حاضر کمتر مصرف میشود.

4-     لیتیوم :

با توجه به شرایط تجویز لیتیوم این دارو برای موارد خاص کنار گذاشته میشود که میتواند اختلال خلقی دو قطبی ،بی ثباتی خلقی شدید ،پرخاشگری و رفتارهای خودآسیبی شدید باشد .توصیه میشود که بیمار به سن نوجوانی رسیده باشد و سطح دارویی لیتیوم و عوارض آن به شدت کنترل شود و توضیحات لازم به خانواده داده شود.وجود تحریک پذیری دوره ای و سابقه خانوادگی اختلال خلقی پیشگویی کننده پاسخ مثبت به لیتیوم است.من در بیماران اوتیستیک که علایم سایکوتیک پیدا میکنند در کنار داروی آنتی سایکوتیک از لیتیوم (بویژه )و دیگر تثبیت کننده های خلق استفاده میکنم .

5-     داروهای ضد تشنج :

ضدتشنجها شامل والپروات سدیم و کاربامازپین و اخیرا گاباپنتین، نقش محدودی در عصبانیت ،تحریک پذیری ،علایم بیش فعالی در کودکان اوتیستیک دارد.تحریک پذیری دوره ای به همراه بیخوابی و بیش فعالی ممکن است نشانگر پاسخ به این داروها باشد.

6-     داروهای سمپاتولیتیک :

کلونیدین ممکن است نقش محدودی در پرخاشگری بیش فعالی و اختلال خواب کودکان اوتیستیک داشته باشد.

پروپرانولول ممکن است نقش محدودی در بیش فعالی ،پرخاشگری و رفتارهای تکانه ای و برانگیختگی مفرط بیماران اوتیستیک داشته باشد .

7-     داروهای محرک روان :داده ها بیانگر این است که این گروه داروها ممکن است باعث تشدید حرکات کلیشه ای ،آشفتگی رفتاری و تهییج در کودکان اوتیستیک شود ولی این داروها میتواند باعث کاهش کم تا متوسطی در بیش فعالی و بهبود توجه آنها شود.اینجانب برای شروع این داروها ملاک هایی را دارم شامل اینکه عملکرد ذهنی و هوشی انها خوب باشد ،سن آنها بالای 8-7 سال باشد ،علایم اختلال توجه بارز باشد و نهایتا با دوز پایین شروع میکنم و عوارض را به شدت رصد میکنم و توضیحات لازم را به خانواده میدهم.

8-     داروهای آنتاگونیست گیرنده های اوپیومی:

فعالیت مفرط اوپیوئیدی مغزی ممکن است باعث نقایص اجتماعی و کاهش حساسیت به درد شود  ولی نالتروکسون در کاهش قابل ملاحظه رفتارهای خودآسیبی در کودکان اوتیستیک توفیقی نداشته است.این دارو باعث کاهش متوسطی در بیقراری ،بیش فعالی و بهبودی توجه می شود.و همچنین اثرات متغیری روی ارتباط اجتماعی دارد.این دارو اثری روی بهبودی یادگیری ندارد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 17 آذر 1396 07:14 ب.ظ
I am sure this paragraph has touched all the internet people, its really really pleasant post on building up new weblog.
دوشنبه 30 مرداد 1396 12:10 ب.ظ
Howdy I am so glad I found your blog, I really found you by error, while I was looking
on Google for something else, Anyhow I am here now and would just like to
say many thanks for a tremendous post and a all round thrilling blog (I also love the
theme/design), I don't have time to read it all at the moment but I have book-marked
it and also added your RSS feeds, so when I
have time I will be back to read more, Please do keep up the great job.
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:39 ب.ظ
Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just
extremely wonderful. I really like what you
have acquired here, really like what you're stating and the way in which you say
it. You make it enjoyable and you still take care
of to keep it wise. I cant wait to read far more from you.

This is actually a wonderful web site.
جمعه 13 مرداد 1396 03:30 ب.ظ
Heya just wanted to give you a brief heads up and let you know
a few of the pictures aren't loading properly. I'm not sure why but I think its a
linking issue. I've tried it in two different internet browsers and both show
the same outcome.
شنبه 7 مرداد 1396 11:47 ق.ظ
Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.

Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Appreciate it
پنجشنبه 24 فروردین 1396 04:16 ق.ظ
Wow! At last I got a blog from where I be capable of really obtain useful information regarding my study and knowledge.
سه شنبه 22 فروردین 1396 01:23 ق.ظ
It's actually very complex in this full of activity life to listen news on Television, thus I just use the web for
that reason, and obtain the most recent information.
شنبه 19 فروردین 1396 07:20 ق.ظ
Awesome! Its genuinely amazing post, I have got much clear idea regarding from this article.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

کد متحرک کردن عنوان وب
ابزار وب

دریافت کدهای جاوا برای وبلاگ شما

دریافت کدهای جاوا برای وبلاگ شما

جاوا اسكریپت